VIDEO: RCC objedinjava postojeće turističke ponude država u regiji

Ekonomija

by Super Admin 304 Views 0

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) danas je u Sarajevu zvanično predstavilo projekt za razvoj i promociju turizma na zapadnom Balkanu koji ima za cilj usaglašavanje regionalne turističke ponude i regionalnih turističkih ruta baziranih na zajedničkom kulturno-historijskom naslijeđu i avanturističkom turizmu.

Comments